הסל שלי

סל הקניות שלך ריק

החזרות בסניפים עד 14 יום איסוף עצמי חינם טלפון שירות לקוחות- 1-700-70-45-70
*איסוף עצמי חינם מסניפי הרשת *שליחות עד הבית חינם לרוכשים ב-249.90 ש"ח ומעלה *אספקה עד 5 ימי עסקים *בכפוף לתקנון

Toys R Us | טויס אר אס - צעצועים לילדים - צעצועים לתינוקות

הסל שלי הסל שלי הסל שלי 0

תקנון מבצע 30% הנחה על מגוון מוצרי קיץ‎

תקנון מבצע "קיץ 30% הנחה"

1.           הגדרות

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"היפרטוי" 

היפרטוי בע"מ, ח.פ 514638303, מרחוב טוליפמן 7 ראשל"צ.

"אתר האינטרנט"

אתר האינטרנט שכתובתו: http://www.toysrus.co.il

"סניפי הרשת"

סניפי רשת Toys R Us   המופיעים ברשימת הסניפים באתר האינטרנט.

"המבצע"

מבצע  "קיץ 30% הנחה" שנערך על ידי היפרטוי, ואשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

"משתתף"

אזרח או תושב ישראל העונה על כל אלה:

(1)   לקוח פרטי;

(2)   ביצע רכישה של אחד או יותר מהמוצרים המשתתפים במבצע;

(3)   עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה.

כל אדם אשר עומד בתנאים אלה יהא זכאי להשתתף במבצע.

"תקופת המבצע"

מיום 17.5.2018 ועד 26.5.2018 (כולל) או עד גמר המלאי, לפי המוקדם.

"המוצרים המשתתפים 
במבצע"

מוצר מן המוצרים המופיעים בטבלה שבנספח א'

 

"ההטבה"

זכאות לרכוש מוצר מן המוצרים המופיעים בנספח א' לתקנון זה בהנחה של 30%.

מלאי מינימאלי של מוצרים שהוקצה למבצע: 50 יחידות מפריט (סה"כ משתתפים 156 פריטים ברשת).

מלאי מוצרים מינימלי: 3 מוצרים בכל אחד מסניפי הרשת.   

"זכאי להטבה"

משתתפים אשר יבצעו רכישה מהמוצרים המשתתפים במבצע במהלך תקופת המבצע, כמפורט בתקנון זה.

התקנון" או
"תקנון המבצע"

תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

2.           כללי

2.1.            רק משתתף שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי לקבלת ההטבה. בכל מקרה בו משתתף יחרוג מכללי המבצע והוראותיו, תהיה היפרטוי רשאית לפסול משתתף זה, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד היפרטוי בקשר לכך.

2.2.            בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, למעט הודעה מטעם היפרטוי בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.3.            היפרטוי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן לשנות את רשימת המוצרים המשתתפים במבצע, סוג או שווי ההטבה הניתנת במסגרתו וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בסניפי הרשת ובאתר האינטרנט.

2.4.            תנאי תקנון המבצע מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.

3.           התנאים למבצע

3.1.            משתתף שיבצע במהלך תקופת המבצע רכישה של מוצר מן המוצרים המשתתפים במבצע בסניפי הרשת יהיה זכאי לקבלת ההטבה, וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:

(א)   המשתתף רכש את המוצר המשתתף במבצע בתקופת המבצע. מובהר כי  במסגרת המבצע לא יתאפשר כפל מבצעים והנחות;

(ב)   המשתתף יהא זכאי לממש מספר הטבות במסגרת תקופת המבצע, אף אם רכש יותר ממוצר אחד המשתתף במבצע.

3.2.            המשתתף במבצע אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת הטבה אחרת חלף הטבה זו.

4.           מימוש ההטבה

4.1.            משתתף שעמד בתנאי תקנון זה, לרבות אלו המפורטים בסעיף 3 לעיל (התנאים למבצע), יהא זכאי להטבה ולרכוש את המוצר שניתן במסגרת ההטבה. ההטבה תינתן לכל משתתף שעמד בתנאי התקנון באמצעות קופון אשר נמצא בקופת סניפי הרשת במהלך השלמת הליך הרכישה (הזנה אוטומטית).

4.2.            למען הסר ספק, במקרה של מחסור במוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע לא תעמוד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי היפרטוי או מי מטעמה.

5.           ביטול עסקה

משתתף שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של היפרטוי, ישיב את המוצר שרכש במסגרת המבצע, על כל חלקיו ואביזריו באריזתו המקורית וללא כל נזק. מובהר כי הסכום בו יזוכה יהיה הסכום אותו שילם בניכוי כל סכום אותו רשאית היפרטוי לנכות ע"פ דין.

6.           שונות

6.1.            המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

6.2.            יובהר כי היפרטוי אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה.

6.3.            המבצע יפורסם בערוצי השיווק והמדיה השונים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של היפרטוי, ובסניפי הרשת.

6.4.            היפרטוי לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין במשתתף.

6.5.            היפרטוי לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש במוצרים המשתתפים במבצע, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

6.6.            הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד היפרטוי בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במבצע הינה שנה ממועד סיום המבצע.

 

****

 

נספח א'

טבלת מוצרים הניתנים לרכישה במחיר מוזל במסגרת

 מבצע קיץ ב30%

מספר

תיאור פריט

733538801398

בית פעילות הרפתקאות + זוג נדנדות+מגלשה S

733538801299

בית פעילות ענק +מגלשה STEP 2

733538797394

מתקן נדנדות+מגלשה בית

6920388644013

בריכה אולטרא 600*300*122 כולל משאבה וסול

733538782291

מתקן טיפוס SKYWARE STEP 2

6920388635578

סט בריכת צינורות פלדה אולטרא מלבנית

6920388640732

סט בריכת צינורות פלדה אולטרא מלבנית

6920388644006

בריכה אולטרא 500*250*122 + משאבה וסולם

50743633805

טירת טיפוס עם מגלשה לגינה LT

6920388643993

בריכה אולטרא 450*300*122 כולל משאבה וסול

50743815386

בית פיקניק פטיו LT

3032168106017

בית לחצר עם מגלשה ונדנדה

50743630170

בית גינה לילדים דלוקס LT

3032163100591

מרכז פעילות עם משחקי כדור ומגלשה       

3032163102090

וילה ילדים מפוארת עם חצר ושולחן לגינה

6950269330797

הוברבורד שטח 8.5

6920388635103

בריכה מלבנית 400*207*122 + משאבה וסולם 

803516060823

טרקטורון ירוק קוואסקי 12V

6920388630665

סט בריכת צינורות 84*420 עם משאבה       

3032163103004

בית וילה עם ברביקיו ופעמון אלקטרוני

7290014504752

מכונית BMW שחורה 12 וולט

7290014504745

מכונית במוו לבנה 12 וולט

7291021364926

מרצדס לבנה 12 וולט

7291021364933

מרצדס שחורה 12 וולט

6920388626446

סט בריכת סופראולטרא מלבנית 400*200*99 סמ

7290014504936

סגווי 12 וולט צהוב

4897018415850

טרמפולינה עם רשת 366 ס"מ               

6920388626194

כבריכה אולטרא ירוקה כולל משאבה 4*2*99

4897018417069

טרמפולינה מתנפחת עם משאבה              

4894417006894

הטירה המקפצת

7290015491204

LM CLIMB NSLIDE -EVEREST               

7291021364964

טרקטורון הונדה ירוק

8005475267936

6V טרקטורון ממונע לילדים הונדה אדום

7291021364971

6V טרקטורון ממונע לילדים הונדה שחור

3032168107045

בית משחק לילדים עם תריס הזזה

6920388627023

סט בריכת צינורות מלבנית 70*207*300 כולל

6920388626989

בריכת צינורות פלדה 76*360 סמ

803516990151

טרמפולינה ורודה עם רשת 244 ס"מ

641752472808

מתקן כדורסל עדגובה 3.05                

7290015491105

LM CLIMB NSLIDE -OLYMPUS               

4897049302341

שולחן משחקי ספורט 4 ב 1

803516990519

טרמפולינה עם רשת 183 ס"מ               

803516032615

בית כפרי                               

446130

בית פיות                               

7290012896125

בית כפרי חדש                           

7290013712998

בית כפרי ורוד חדש                      

803516069758

קורקינט מתקפל ירוק AVIGO - קורקינטים

679640

עמוד סל מתכת 2.10 מטר                  

6934523000091

ספידר בלם קדמי 145 ממ ירוק

6934523000060

ספידר בלם קדמי 145 ממ שחור

7290014589537

בית ילדים קסום

6926799214982

בריכה מלבנית מודפסת שפה לבנה 56*193*366

6920388627269

בריכות צינורות מלבנית 42*127*188       

359001006897

טרמפולינה מתקפלת 48                    

9343227645489

עמוד סל מתכוונן עד 244 סמ

7290014590786

קוביית פעילות לילדים כוללת מנהרה

6920388633130

בריכה מלבנית שקופה עם אורות לד

6920388627122

סט בריכה שפה מתנפחת 63*240 סמ כולל משאבת

803516036293

סט סקטים+מגינים+קסדה M AVIGO

803516755354

סט רולר מתכוונן+מגינים+קסדה בנים M AVIGO

803516036347

סט רולר מתכוונן+מגינים+קסדה בנות M AVIGO

803516036286

סט סקטים+מגינים+קסדה S AVIGO

6920388616157

בריכת פלחים צבעוניים ענקית 50*208*250

359001005786

טרמפולינה מתקפלת 38

4894417005217

טרמפולינה 91 ס"מ עם ידית

6920388619745

בריכת צינורות 33*152*152               

741498964398

עמוד סל משולב קליעה למטרה

661148485120

קורקינט משחקייה מיקי מאוס- 3 גלגלים

356816

קורקינט נסיכות של דיסני-קורקינט 3 גלגלים

661148485205

קורקינט משחקייה מיני מאוס- 3 גלגלים

6926799215019

בריכה מלבנית כחולה ענקית שפה לבנה 50*183

803516073236

קורקינט מתקפל שחור AVIGO

803516475320

קורקינט נאון AVIGO-עם אורות- זוהר בחשיכה

4897033962384

קורקינט ניטרו AVIGO

224219

STATS עמוד סל

4500096001233

עמוד סל מתכוונן 147-210 סמ             

803516237287

שולחן ביליארד 82 סמ STATS

803516995507

שולחן כדורגל 82 סמ STATS

803516237294

שולחן הוקי אויר 82 סמ STATS

641752472822

זוג שערי כדורגל מתקפלים 1.2

6926799210748

בריכת אקווריום גדולה 50*185 סמ

6920388616140

בריכה נאון שקופה 3 טבעות ניפוח 50*187 סמ

6920388606943

בריכת מגלשה עם מזרקה 147*132           

6926799214999

בריכה מלבנית כחולה גדולה לבנה 50*175*262

803516803222

סט כדורגל 2 ב-1 STATS

641752472648

שקוף FRISKY סקטבורד

9312357957144

זוג שערי כדורגל מתקפלים STATS

6926799214920

בריכת פלחים צבעונייים 50*190 סמ        

6920388616164

בריכת מגלשה מזרקה עם קליעה למטרה 104*124

4008332162508

בריכה מלבנית אנגרי בירדס 50*150*200    

6920388611497

בריכת לגונה ירוק/לבן240 *140*47 סמ

430188

בריכת דג - בריכה קשיחה לתינוקות וילדים 

778988682890

SPRING FLOAT

4008332162218

בריכה קשיחה שפה מתנפחת טרולים 30*155   

778988682913

SPRING FLOAT RACLINER                  

6920388615983

מזרון רשת ענק 185*101 סמ בקופסא

6920388633215

פלמינגו ורוד ענק מתנפח 175*136 סמ

6920388633222

ברבור לבן ענק מתנפח 178*136 סמ

6920388633239

אי אבטיח צף ענק קוטר 148 סמ

641752472624

מודפס מגוון FRISKYסקטבורד

641752472730

סקטבורד ידית אחיזה צבעוני

641752472631

FRISKY TIE DIEסקטבורד

6920388633246

מזרן אבטיח צף ענק 70*188 סמ

6920388633277

מזרן פיצה ענק 188*115 סמ

6920388633253

מזרן אננס ענק 87*190 סמ

6920388617499

בריכה מלבנית 45*145*145 סמ הדפס חיי ים

6930987458027

הרכב השמח שלי PU

6926799215002

בריכה מלבנית כחולה שפה לבנה 50*150*200 ס

6926799211806

בריכת לגונה דגים 46*109*175 סמ עם פקק ני

6920388611480

בריכת אוקיינוס 3 גלגלי ניפוח 53*170 סמ 

6920388601382

בריכה קשיחה דינוזאורים 38*240 סמ       

803516995453

שולחן ביליארד 61 סמ STATS

4897033962131

קורקינט אלומיניום ירוק מתקפל

803516995439

שולחן כדורגל 61 סמ STATS

803516995446

שולחן הוקי אויר 61 סמ STATS

6920388625081

בריכה שפה מתנפחת צב מזרקה

641752472877

סקטבורד FRISKY צבעוני

641752472815

שער כדורגל מתקפל 1.2 מטר

6920388638470

מזרון רשת גוף במים 180*100

39035033042

עמוד איגרוף+כפפות NSG

4897033962148

קורקינט אלומיניום כחול מתקפל

4897033962124

קורקינט אלומיניום ורוד מתקפל

850424006122

עמוד סל מתכוונן STATS

78652325062

נדנדה לפעוטות 2 ב 1

803516050879

שער כדורגל מתקפל STATS

6942138913965

מסוק עם 50 כדורי משחק                  

803516288159

סקטבורד 78 סמ

6930987400088

הרכב השמח שלי PP

4897049300231

שולחן סנוקר 50 סמ

803516062339

קורקינט מתקפל אדום- קורקינט AVIGO

4897033962391

קורקינט אלומיניום ירוק מתקפל AVIGO

803516471346

קורקינט אלומיניום ורוד מתקפל AVIGO

4897033962407

קורקינט אלומיניום כחול מתקפל AVIGO

4897049300248

שולחן הוקי אויר 50 סמ

4897049300255

שולחן כדורגל 50 סמ

6920388606738

בריכת פטריה 84*150*204                 

451304

מגלשה 1.4 מטר                          

803516997884

קורקינט 3 גלגלים ירוק/שחור AVIGO

4897033962100

קורקינט ורוד 3 גלגלים

4897033962117

קורקינט כחול 3 גלגלים

78652159841

מגלשת ילדים קטנה לגינה-מגלשות ומתקני חצר

6926799211783

בריכת קונוס כחולה 175*35

4008332162515

בריכת פעילות אנגרי בירדס 130*130       

6920388606851

בריכת ממטרה דב 45*118*130              

6920388607254

בריכת ממטרה פינגווין 145*106*91        

6926799211448

בריכת מזרקה קשת בענן 30*150 סמ         

6942138901009

בריכת לויתן 15*170*198 סמ              

6920388633291

גלגל פרצל ענק  160*146 סמ              

6920388633185

גלגל שחייה מואר קוטר 90 סמ             

6920388638453

כורסאת רשת פלמינגו 115 סמ              

741498964374

סט מתקן כדורסל

78652475064

נדנדת טריו

6926799214883

בריכת נאון 4 טבעות 40*150 סמ

7297433435919

שמלת קיץ וונדר וומן ספנדקס וטול        

7297433435957

שמלת קיץ צ"רמי קיטי ספנדקס וטול        

7297433435964

שמלת קיץ וונדר וומן ספנדקס             

7297433436008

שמלת קיץ צ"רמי קיטי ספנדקס             

4008332162232

בריכה 3 טבעות טרולים 24*120            

6920388606929

בריכה 3 טבעות צבעי גלידה 30*152 סמ     

6920388600293

בריכה קשיחה דינוזאורים 38*180 סמ       

6920388606707

בריכת תפוס תכריש 11*163*184            

6920388633208

גלגל אבטיח ענק קוטר 125 סמ             

5204549098824

בריכת 3 קומות 30*100 קארס              

5204549098787

בריכת 3 קומות 30*100 פרוזן             

6920388600118

בריכה קשיחה חיי ים 150*25              

6926799210984

בריכת 3 טבעות 157*25 סמ                

78652255154

בריכת לגונה -בריכה קשיחה לתינוקות וילדים

7298171131460

בגד ים מכנס + חולצה כוח פי.גי.         

7298171131149

בגד ים מכנס + חולצה מטוסי על           

7298171131071

בגד ים אוברול מיני                     

7298171131095

בגד ים מכנס + חולצה הלו קיטי           

7298171131002

בגד ים אוברול מיקי                     

7298171131170

בגד ים מכנס + חולצה ספיידרמן           

803516288142

סקטבורד 43 ס"מ

39035034353

קסדת בטיחות לאופניים מידה S

357065

קסדה לאופניים לילדים FCB12 מידה S

7298171134331

בגד ים שלם מיני                        

7298171131682

בגד ים שלם מיני                        

7298171131613

בגד ים שלם וונדרוומן                   

7298171131651

בגד ים שלם מיני                         

7298171134386

בגד ים שלם פרוזן                       

7298171131569

בגד ים שלם פרוזן                        

7298171137424

בגד ים שלם ליידי באג                   

7298171131606

בגד ים שלם הלו קיטי                    

7298171134348

בגד ים שלם טרולים                      

803516991950

קסדה לילדים כחול S AVIGO

803516991974

קסדה לילדים ורוד S AVIGO

803516992001

קסדה לילדים ורוד L AVIGO

803516991967

קסדה לילדים כחול L AVIGO

7297433435612

חליפת  קיץ כוח פיגי                    

7297433436671

פיגמה קיץ בנים  סופרמן                 

7297433436695

פיגמה קיץ בנים כוח מטוסי על            

7297433436640

פיגמה קיץ בנים  באטמן                  

7297433436879

חליפת  קיץ  מטוסי על                   

729433434806

חליפות קיץ ברבי                        

7297433436749

פיגמה קיץ בנות וונדרוומן               

7297433434868

חליפות קיץ בנות סנופי                  

7297433436718

פיגמה קיץ בנות באטוומן                 

7297433436657

פיגמה קיץ בנים כוח פי גיי              

7297433435810

כותונת קיץ בנות צארמי קיטי             

7297433435766

כותונת בנות ברבי                       

7297433436763

כותונת קיץ בנות סופרוומן               

6920388600095

בריכה קשיחה חיות ים 25*120 סמ          

7290109729718

סנדלי טבע בטמן ספיידרמן מיקי           

7290109729688

סנדלי טבע בנות                         

7290109729190

מכנס גלישה מניונים ספיידרמן פיגי       

7290109729121

נעלי גלישה בנים                        

7290109729114

נעלי גלישה בנות                        

6926799214814

בריכת 3 טבעות חלקה 25*122 סמ

7298171129832

כפכפי נוחות ספיידרמן                   

7298171129801

כפכפי נוחות מטוסי על                   

7298171129818

כפכפי נוחות מיני                       

7298171129795

כפכפי נוחות פרוזן                      

6942138908695

בריכת פעוטות נסיכות דיסני 30*70        

7290109728988

קבקב שטוח נסיכות פרוזן ברבי            

7290109729022

קבקב שטוח בנים                         

7290109729039

קבקב שטוח מטוסי על פיגי מסק  סמי הכבאי 

7290107869836

הוברבורד 8 אינץ שחור

7290107869843

הוברבורד 8 אינץ כחול

7290107869850

הוברבורד 8 אינץ לבן