מדיניות ביטולים

 

1.  צרכן שרכש מוצר דרך האתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א1981- ")חוק הגנת הצרכן.(" ניתן לבטל את העסקה באמצעות מסירת הודעות ביטול באמצעות דרכי הביטול המצוינות באתר בעמוד ביטול עסקה

2. כדי לבטל את עסקת רכישת המוצר, על הצרכן להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או בתוך 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המועד המאוחר מביניהם,( לאחד מסניפי טויס אר אס, באריזתו המקורית וללא פגם. זכותו של צרכן לביטול עסקה אינה גורעת מזכות החברה לתבוע את נזקיה ככל שצרכן גרם למוצר שהשיב נזק. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, וכאשר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. יש לצרף את חשבונית הקניה או אסמכתא כתובה שוות ערך אחרת בדבר ביצוע הרכישה ומועדה, בהתאם להוראות הדין. צרכן שהשיב את המוצר בהתאם לאמור לעיל יזוכה במלוא הסכום ששילם עבורו.

.3 החברה תהא רשאית לנכות דמי ביטול של 5% ממחיר המוצר או 100,₪ לפי הנמוך מביניהם. דמי ביטול: לרבות הוצאות או התחייבויות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שהוצאו על ידי החברה או שהצרכן התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

.4 צרכן לא יהיה רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר ו/או להשיבו למוכר לגבי המוצרים הבאים:

-  ריהוט שהורכב בבית הצרכן;

-  טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות;

-  טובין שעל פי דין אין להחזירם;

-  מוצרי מזון;

-  טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

.5 ההחזר הכספי יבוצע על ידי החברה תוך לכל היותר 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר חזרה לרשותה. סכום ההחזר בגין המוצר יהיה זהה לערך בו נקנה המוצר, בכפוף דמי הביטול כאמור לעיל. ההחזר יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום כקבוע בתקנות. רכישה שבוצעה באמצעות כרטיס

אשראי – אם חויב כרטיסו של הצרכן – תושב התמורה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי, וככל שלא ניתן לזכות את כרטיס האשראי – תושב התמורה במזומן. רכישה שבוצעה באמצעות חשבון PAYPAL – אם חויב החשבון – תושב התמורה באמצעות זיכוי החשבון. כל עוד לא חויב כרטיס האשראי של הצרכן – תבטל החברה את החיוב עם השבת המוצר.

.6 בהתאם לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט של החברה אשר כללה שיחה עם נציג החברה, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

.7 בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, יגברו הוראות החוק.

.8 החלפת מוצרים תתבצע בהתאם לאמור בעמוד החזרות החלפות 

כל הזכויות שמורות ל-ToysRus. התמונות להמחשה בלבד.

Created by: Elad Commerce